kupas.sk

loading

loading

ROČNÁ KONTROLA DETSKÝCH IHRÍSK

nový zákon o detských ihriskách

Naša spoločnosť poskytuje dlhé roky vykonávanie kontrol detských ihrísk a túto službu budeme poskytovať aj po prijatí nového zákona.

Od 1.1.2020 vstúpil do platnosti Zákon č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.

Dôležité informácie pre prevádzkovateľov a obstarávateľov detských ihrísk (DI):

 • zákon ukladá povinnosti vlastníkovi (nie prevádzkovateľovi) DI

 • prevádzkované DI musia byť bezpečné v zmysle požiadaviek tohto zákona

 • dôležitá zmena voči doterajšiemu stavu – povinnosť vykonať vstupnú kontrolu (inšpekčný certifikát) ešte pred sprístupnením DI verejnosti (pri nových DI ako aj pri doplnení pôvodných DI novými prvkami)

 • v súčasnosti sú na vykonanie vstupnej kontroly oprávnené len 2 akreditované spoločnosti v SR - TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. a Technická inšpekcia, a.s

 • naša firma spolupracuje s oboma akreditovanými spoločnosťami a vieme – odporúčame objednávateľovi DI dohodnúť s našou firmou dodanie inšpekčného certifikátu ako súčasť komplexnej dodávky

 • nové povinnosti pre vlastníkov DI :
  • označiť detské ihrisko
  • viesť evidenciu úrazov a tieto oznamovať
  • zabezpečiť vykonanie kontroly DI

 • vykonávanie pravidelnej kontroly – doteraz hlavnej ročnej kontroly je dané zákonom do 31.12.2021 v tzv. prechodnej dobe, počas ktorej sa vykonáva tak ako doteraz

▪ KUPAS TRADE s.r.o.

sa špecializuje na vývoj, výrobu a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičného a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúry.

▪ KONTAKTY

+421 (0)32 648 72 91

+421 (0)905 315 527

kupas@kupas.sk

▪ VÝROBNÁ PREVÁDZKA

Svinná 73

913 24 Svinná

Slovak Republic

PRE ŠŤASTNÝ ÚSMEV NAŠICH DETÍ

 

© 2021 KUPAS TRADE s.r.o.

web by tndesign.eu