kupas.sk

loading

loading

Naše garancie


Montáž, servis, záruka


Firma KUPAS realizuje kompletnú dodávku a montáž zariadení detských ihrísk a športovísk vrátane dopravných služieb až ku konečnému zákazníkovi. Zariadenia sa betónujú do zeme (prípadne kotvia na spevnený povrch) pomocou kovových, žiarovo zinkovaných podstáv tak, že drevo neprichádza do priameho styku so zemou - povrchom. Povrch pod detským ihriskom musí byť taký, aby vyhovoval tlmiacim nárazom na pádovú výšku podľa pokynov výrobcu.

Ak prejaví odberateľ záujem o inú formu montáže, je to možné buď formou montážnej pomoci, kedy výrobca poskytne šéfmontéra na riadenie montážnych prác alebo v prípade jednoduchších zariadení je možná aj svojpomocná montáž.


Záruky


Aby firma KUPAS v maximálnej možnej miere uspokojila svojich zákazníkov, poskytuje na svoje výrobky nadštandardné záruky

  • 10 rokov na oceľové časti žiarovo zinkované proti prehrdzaveniu
  • 10 rokov na plastové časti z POLYSTONE
  • 7 rokov na drevené konštrukcie proti hnilobe, plesni a drevokazným hubám
  • 5 rokov na prasknutie a vady materiálu
  • 2 roky na ostatné diely podliehajúce opotrebeniu

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vandalizmom, neodbornou montážou, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, prirodzeným opotrebením. Podmienkou na uplatňovanie záruk je preukázateľné bezpodmienečné dodržiavanie pokynov výrobcu na montáž a údržbu!


Servis


Firma KUPAS zabezpečuje na nami dodávané výrobky záručný a pozáručný servis. Vykonáva v zmysle normy EN 1176 všetky kontrolné a údržbárske úkony a prehliadky (týždenné, mesačné, ročné) a spravuje areály detských ihrísk a športovísk na kľúč. Samozrejmosťou je rýchla dodávka náhradných dielov, zvyčajne do 72 hodín, ktoré sú prakticky v celom sortimente neustále k dispozícii.


Hlavná ročná kontrola detského ihriska


V súlade s nariadením vlády č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia, s platnosťou od 01.01.2011 sú detské ihriská zaradené do skupiny tzn. určených výrobkov. Posudzovanie ich zhody s technickými požiadavkami noriem bude predpokladom ich uvedenia na trh. Z nariadenia teda vyplýva povinnosť prevádzkovateľom detských ihrísk vykonávať pravidelné ročné kontroly ich technického stavu. Spoločnosť KUPAS je certifikovaná nemeckým bezpečnostným inštitútom TÜV a spĺňa legislatívne podmienky pre túto činnosť.


Novinku, ktorú sme pripravili je poskytovanie služby hlavnej ročnej kontroly detského ihriska.


Úkon zahŕňa:
  • obhliadku detského ihriska
  • kontrolu v súlade s bezpečnostnými normami
  • vydanie protokolu o prevedenej kontrole

Po vykonaní kontroly obdrží od nás prevádzkovateľ certifikát o vykonanej ročnej obhliadke. Cena sa stanovuje na základe počtu kontrolovaných prvkov na ihrisku. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom novej služby nás neváhajte kontaktovať na: kupas@kupas.skBezpečnosť a kvalita


Pri realizácii detského ihriska je prvoradá bezpečnosť hrajúcich sa detí. Európske normy EN 1176 a EN 1177 stanovujú bezpečnostné požiadavky na hracie zariadenia, ich skúšanie, údržbu a montáž. Naše výrobky spĺňajú požiadavky noriem EN 1176 a EN 1177 pre detské hracie zariadenia ako aj normy pre príslušné športové náradie EN 1270, EN 14974. Výrobky a výrobná prevádzka sú pravidelne kontrolované a certifikované renomovanou skúšobňou TÜV. Hracie zariadenia musia byť pri inštalácii vybavené podkladom, ktorý tlmí náraz. Druh i hrúbka tlmiaceho materiálu je presne stanovená normou a závisí od výšky pádu z hracieho zariadenia.


Naši zákazníci dostanú pri kúpe výrobkov KUPAS montážny návod ,kde sú uvedené zásady údržby, kontroly a zoznam náhradných dielov. Každý produkt je označený identifikačným štítkom.


Radi poskytneme potencionálnym zákazníkom referencie našich realizácií. Vývojom alebo zmenou bezpečnostných noriem, podmienené úpravy technického prevedenia zariadení vyhradené!Životné prostredie


Firma KUPAS pri výrobe a distribúcii svojich výrokov v maximálnej možnej miere chráni životné prostredie. Z drevených odpadov vznikajúcich pri výrobe vyrába brikety, ktoré sa ďalej spaľujú a teplo sa využíva na kúrenie firemných priestorov a v ďalších technologických procesoch. Všetky obalové materiály sú recyklovateľné a používané náterové hmoty sú na vodnej báze. Kovový odpad odovzdávame na zberné miesto.


V našej firme sú uprednostňovaní dodávatelia dreva a polotovarov na jeho báze, ktorí vlastnia certifikát FSC.


▪ KUPAS TRADE s.r.o.

sa špecializuje na vývoj, výrobu a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičného a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúry.

▪ KONTAKTY

+421 (0)32 648 72 91

+421 (0)904 960 455

kupas@kupas.sk

▪ VÝROBNÁ PREVÁDZKA

Svinná 73

913 24 Svinná

Slovak Republic

PRE ŠŤASTNÝ ÚSMEV NAŠICH DETÍ

 

© 2024 KUPAS TRADE s.r.o.

web by tndesign.eu